TOSHIBA R930-00S008 極緻輕薄蝴蝶機(i3-3110M/Win 8)
送鼠包組★最高送2200
限時特價 24900
TOSHIBA U940-00G00X 2G獨顯Ultrabook(i5-3317U/Win8)
免費升級8G★最高送2200
限時特價 23900
[最後3台]TOSHIBA U920T-01401H Ultrabook(i5-3317U)
最後3台送鼠包組★最高送2200
限時特價 39900
TOSHIBA R930-00T008極薄蝴蝶-琉璃紅(i3-3110M/Win8)
送鼠包組★最高送2200
限時特價 24900
TOSHIBA Z930-07F02J(i5-3337U/W8)
送1000禮卷★最高送2200
限時特價 37900
TOSHIBA M840-025006 2G獨顯經典黑筆電(i5-3210M/Win8)
送鼠包組★最高送2200
限時特價 20900
TOSHIBA M840-038006 2G獨顯熱情紅筆電(i5-3230/W8)
狠降1千!送無線AP★最高送2200
限時特價 24900
TOSHIBA M840-02L006 2G獨顯雪貝機(i5-3230/W8)
狠降1千!送無線AP★最高送2200
限時特價 24900
TOSHIBA C850-01W004雙核心筆電(P2020)
送鼠包組★ 最高送700
限時特價 11900

    全站熱搜

    thes9kxunj1jt 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()